Ανδρονοπούλου 23 Αίγιο .

Τ.Κ 25100

Τηλέφωνο επικοινωνίας :  26910 28889

E-mail:    magic.hair.aigio@hotmail.com